ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
SPK İnternet Sitesi Yükümlülükleri

SPK İnternet Sitesi Yükümlülükleri

A. Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

B. Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşları Tanıtıcı Bilgiler

Bankamızca lehine faaliyet gösterilen kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’dir. Kurumla ilgili tanıtıcı bilgiye link’ten ulaşılabilirsiniz.
https://www.halkyatirim.com.tr/

C. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

https://www.emlakkatilim.com.tr/tr/sozlesmeler-ve-formlar
• Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formu
• Paylara İlişkin Risk bildirim Formu
• Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
• Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
• Vadeli (Türev) İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu
 

D. Alınan Kişisel Verilen Saklama ve Kullanım Koşulları

Bankamız müşterilerine ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin bütünlüğünü ve gerek duyulduğu anda sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartları ve ilgili mevzuatı dikkate alarak bir Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Yasal mevzuat gereği yetkisi olmayan kişilerle, bankamız bilgilerinin ve müşteri bilgilerinin paylaşılmaması esastır.

Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliğinin korunması için fiziki ve sistemsel olarak her türlü tedbir alınmıştır.
Detaylı bilgi için;
https://www.emlakkatilim.com.tr/tr/gizlilik-politikasi
https://www.emlakkatilim.com.tr/tr/kvkk

E. Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleşmesi ve Takas veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı

F. Emir Gerçekleştirme Politikası

G. Herhangİ Bir Müşterinin İhtiyacı ve Talebİ Doğrultusunda Müşteri İle Bire Bir Oluşturdukları Türev Araçlar Harİç Olmak Üzere Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasasi Araçlari İçin Verilen Anlik Alım Satım Fiyat Teklifleri

İlgili müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.

H. Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Bankamız müşterileri dağıtım kanallarımız üzerinden görüntüleme ve işlem yapabilmektedirler. Müşteriler, elektronik ortamda pay senedi, yatırım fonu ve Kira Sertifikası işlemleri yapabilecektir.

Hesap ekstreleri başta olmak üzere III-45.1 Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile düzenlenen bildirimler ve teminat tamamlama çağrıları elektronik ortamda müşterilerimize iletilmektedir.

İ. Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

J. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

K. Olası Risklere Karşı Hazırlanan "Beklenmedik Durum Planları"na Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgarİ Tedbirler

Emlak Katılım bünyesinde IS0 22301 standardı, BDDK tarafından yayınlanan mevzuatlar ve en iyi uygulamalar referans alınarak İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) oluşturulmuştur. İş Sürekliliği Politikası ile ilgili sistemin uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için sürdürülen çalışmalar takip edilir.

Politikada; Emlak Katılım bünyesindeki iş süreçlerinin aksamasına sebep olabilecek bir olayın (yangın, deprem, sel, salgın hastalık, sistemsel sorunlar vb.) ardından, hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesini, hizmetin kesintiye uğraması sonucunda hizmetlerin sürdürülebilmesi için gereken süreçlerin, uygulama talimatlarının, kararların ve faaliyetlerin oluşturulmasını, krizlerden ve felaketlerden kaçınılmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif çözümler ile birlikte bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı iş sürekliliği faaliyetleri açıklanmıştır.

Süregelen operasyonların hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasını sağlayacak Acil Durum Yönetimi, Kriz Yönetimi ve İş Kurtarma adımları için gerekli tanımlamalar yapılmış olup, roller ve sorumluluklar, kritik iş süreçleri, kritik personel, kritik uygulamalar ve iş etki analizleriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalara ek olarak, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması konusunda planlar bulunmakta olup, her sene Olağanüstü Durum Merkezi Testleri gerçekleştirilmektedir.

Banka iş sürekliliğini etkileyecek bir durum oluştuğunda, üst düzey yöneticiler ve gerekli destek fonksiyonlarından oluşan Süreklilik Komitesi, alınacak kararlar ve planların devreye alınması konusunda kuruma liderlik etmekte ve süreci yönetmektedir.

L. Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olasi Riskleri ve Güvenlİğİ

Emlak Katılım, müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla linkte belirtilen temel kuralları içeren politikayı benimsemiştir:
https://www.emlakkatilim.com.tr/tr/gizlilik-politikasi

M. Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özelliklerine, Varsa Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

N. Yasal Not

Sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.