ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

Emlak Katılım, müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları içeren politikayı benimsemiştir:

 • Müşterilerimizden yalnızca ürün/hizmet başvuruları ile ilgili hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri ve mevzuat gereği temin edilmesi zorunlu bilgileri talep ederiz.
  • Emlak Katılım olarak öncelikle; bankacılık işlemleri/hizmetleri, finansman sağlama işlemleri/hizmetleri, müşteri işlemleri/hizmetleri, acentelik, sigorta ve sair aracılık işlemleri/hizmetleri gibi her türlü işlemlerin/ilişkilerin/hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi; yine Bankamız ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkiler, yeni ürünlerin ve hizmetlerin sunulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesinin sağlanması; Bankamız ile aranızdaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Bankamızın mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca Bankamızın gerçekleştirebileceği bilcümle işlemlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca Bankamıza yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla müşterilerimizin kişisel verilerini işleyeceğimizi belirtmek isteriz.
  • Sitemizi ziyaretinizde şahsi bilgi verdiğiniz takdirde, (adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) bu bilgiler, yasal zorunluluk/yükümlülük bulunmadığı sürece, sizin bilginiz veya onayınız olmadan üçüncü şahıslara verilmeyecektir. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.
  • Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmıştır. Mevzuat ve uygulamada olabilecek değişiklikler var olan bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir.
 • Müşterilerimizin Bankamız Genel Müdürlük ve Birimleri, şubelerimiz, aracılığı ile alınan veya www.emlakkatilim.com.tr adresi üzerinden girişi yapılan bilgilerinin güvenlik ve gizliliğini korumak amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.
  • Bankamız, destek hizmeti aldığı kuruluşların, Bankamız gizlilik ve güvenlik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.
 • Bankamızın uygulamalarının güvenli bir şekilde kullanılmasını önemsiyoruz. Bu nedenle, güvenliğinizi sağlamak için Mobil uygulamamızla entegre ettiğimiz kötü amaçlı yazılım tespit uygulamaları sayesinde bankacılık işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.
 • Müşterilerimizin www.emlakkatilim.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve/veya bilgi güncellemek amacıyla girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
 • Müşterilerimizin bankamız ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Emlak Katılım personeli de dâhil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin bilgi ve onayı dışında ya da ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
 • Gizlilik ve Güvenlik Politikamız 'da yer alan taahhütlerimiz yalnızca bu internet sitesinde ve Bankamızın diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup, sitemizde linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Gerek www.emlakkatilim.com.tr'de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, tümüyle kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Emlak Katılım tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
 • Emlak Katılım; www.emlakkatilim.com.tr adresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
  • Güvenliğiniz için Emlak Katılım’a ait müşteri numaranız ve şifrenizi gizli tutunuz. Emlak Katılım hiçbir şekilde e-posta yoluyla müşterilerinin kişisel bilgilerini istememekte ve şifre işlemlerini yaptırmamaktadır.

Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

İnternet sitemize giriş yapmakla aşağıda belirtilen şartları kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş olursunuz.

 • Bankamız internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler sadece bilgi ve gösterge amaçlı olup, hiçbir şekil veya surette alış, satış ve sair herhangi işlem ya da sözleşme yapma teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bankamız, bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve yeterliliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu bulunmamaktadır. Bu nedenle müşterilerimizin, bu internet sitesinden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. Müşterilerimizin, bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Bankamız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Bankamız çalışanlarının ve danışmanlarının, internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Bankamız ve/veya çalışanları, hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamazlar.
 • Bankamız; internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Emlak Katılım'a aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Emlak Katılım'ın yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
 • Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Emlak Katılım bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Emlak Katılım, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmaya veya ihbara gerek olmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
 • Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
 • Müşterinin, Bankamız internet sitesine girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 • Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.

Yetkili Denetim Organı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL

Telefon: (212) 214 50 00

Web Adresi:www.bddk.org.tr