ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem sonucu gerçekleşebilecek yangın, infilak, yer kaymasının doğrudan neden olacağı hasarlar teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigorta ettirilen binalarda ve temellerinde depremin neden olacağı doğrudan maddi hasarlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • Depremin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere),
  • Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede yazan sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.