ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Kurumsal Sigorta Ürünleri

Kurumsal Sigorta Ürünleri

Türkiye Sigorta A.Ş, Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş 01.09.2020 tarihi itibariyle katılım sigortacılığı esaslarına emeklilik ve hayat sigortası ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin "Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri" hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Faizsiz İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmesi

İşverenler, en az 10 kişi olmak koşulu ile çalışanları adına ödedikleri katkı payları ile çalışanlarının emeklilik dönemine ek gelir sağlarken, aynı zamanda sundukları bu yan hakkın karşılığında çalışanlarının motivasyonu ve kuruma bağlılığına da olumlu katkı sağlamış olurlar.

İGES kapsamında sunulan faizsiz emeklilik planları, bireysel olarak sunulan faizsiz emeklilik planlarından daha avantajlıdır. Çalışan sayısı, katkı payı tutarı gibi kriterlere bağlı olarak giriş aidatı, yönetim gideri ve fon işletim gideri gibi kesintilerde olumlu yönde farklılıklar görülmektedir.

Çalışanların, işvereni tarafından adına ödenen Grup Emeklilik Sözleşmesindeki kar paylı birikimlerin tamamını hak edebilmeleri için işverenin belirlediği 1-7 yıl arası hak ediş süresince ilgili şirkette çalışıyor olması gerekmektedir.

Katılım Esaslı Grup Hayat Sigortası

İşveren tarafından, kurum çalışanlarını 7/24 karşılaşabilecekleri olası risklere karşı maddi olarak güvence altına alınmasıdır. Hayat Sigortası kapsamında ödenen primlerde kurumlar vergisi avantajı bulunmaktadır. Teklif talepleri en az 10 kişi olmak koşulu ile iş bazlı değerlendirilmektedir.

Türkiye Katılım Hayat tarafından sunulmaktadır. Emlak Katılım, Türkiye Katılım Hayat’ın acentesidir.