ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Finansmana Bağlı Hayat Sigortası

Finansmana Bağlı Hayat Sigortası

Olası bir sakatlık ve yaşam kaybı durumunda, banka borcunuzdan ötürü sevdiklerinizi zor durumda bırakmazsınız. Kalan kredi tutarınız poliçeniz kapsamında bankanıza ödenir.

Vefat ve Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık Teminatı:

Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası bir yaşam kaybı ya da maluliyet durumunda hasar tarihi itibariyle geçerli olan kredi kapama tutarı bankaya ödenir.
 
Teminat tutarı ve poliçe süresi alınan kredi tutarı ve ödeme planı ile uyumludur. Ödeme planına bağlı olarak sigorta teminatı aylık olarak azalmaktadır. Sigortalı kredi borcunu ödedikçe teminat bedeli eş zamanlı olarak azalmaktadır.

Sigortalının yaşam kaybı durumunda geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir ve Kredi borcu kapatıldıktan sonra, varsa kalan tutar lehtarlara ödenir.

Ayrıca beklenmedik anda gelişecek iş kaybı halinde kredi taksitlerinizin ödemelerinin aksamaması için dilerseniz poliçenize işsizlik teminatını da dahil edebilirsiniz. Böylece kredi ödemelerinizi kapsamlı şekilde güvence altına almış olursunuz.

İşsizlik Teminatı:

Aynı iş yerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve sigorta başlangıç tarihi itibari ile 90 günlük muafiyet süresini geçirmiş olması şartıyla, İŞKUR kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış sigortalılar yararlanabilir. Yeni bir işe başlayana kadar (en fazla 4 ay) işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için istem dışı işsizlik teminatı kadar tazminat ödenir. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

Vergi Avantajı

  • Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
  • Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Finansmana Bağlı Hayat Sigortası, Türkiye Katılım Hayat tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Türkiye Katılım Hayat A.Ş’nin acentesidir.