ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Çek Kaza Sigortası

Çek Kaza Sigortası

Çek Karnesi kullanan gerçek kişilerin, kaza* sonucu vefat veya kaza sonucu tam ve daimi sakatlık hallerinde, çek borçlarını ödeyerek kendisinin veya varislerinin mağduriyetlerini önleyen sigorta poliçesidir.

18–65 yaş arasındaki tüm çek karnesi sahipleri Çek Kaza Sigortası poliçesi yaptırabilir.

100.000 - 700.000 Türk Lirası arasındaki çek borçlarını seçilen pakete göre ödenmektedir.

Çek Sigortası'nın Teminatları

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

 • Sigortalının sigorta süresi içinde vefatı halinde, yasal mevzuat ve sözleşme koşulları dahilinde kalmak kaydı ile çek borçlarının ödenmesini teminat altına alır.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Sakatlık Teminatı

 • Sigortalının sigorta süresi içinde mesleki ya da meslek harici bir kaza sonucu kat'i, tam ve daimi sakat kalması halinde devreye girer.
 • Ferdi Kaza ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartlarına göre hesaplanan tazminat, yasal mevzuat ve sözleşme koşulları dahilinde kalmak kaydı ile derhal hak sahiplerine ödenir.
 • Kaza sonucu tam ve daimi sakatlık teminatı ödenen kişinin sigortası ve teminatları sona erer.
 • Sakatlık oranının en az % 61 olması hali tam sakatlık sayılmaktadır.
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması kapsam dahilindedir.

Kaza Kapsamında Kabul Edilen Haller

 • Trafik kazaları, iş ve ev kazaları
 • Kapkaç ve terör nedeniyle oluşan kazalar
 • Deprem, sel, heyelan sonucu oluşan hasarlar
 • Ani hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması
 • Lisanssız olarak yapılan futbol ve basketbol sporları nedeniyle oluşan kazalar