ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Katılım Esaslı Temel Plan

Katılım Esaslı Temel Plan

KATILIM ESASLI SAĞLAM TEMEL PLANI:

Bu plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 673 TL’dir.

Bu plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu planda, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca her ay, teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan aylık asgari brüt ücretin %4,25'inin 1/12’si (AABÜ * %4,25/12) tutarında aylık yönetim gider kesintisi katılımcının birikiminden indirilir.

Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca, katılımcının birikiminden ara verme süresi boyunca, her tam ay için teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarının %5,5'inin 1/12'si tutarında (AABÜ x %5,5 / 12) ara verme kesintisi uygulanır.