ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Katılım Esaslı Sağlam Temel Planı

Katılım Esaslı Sağlam Temel Planı

KATILIM ESASLI SAĞLAM TEMEL PLANI:

Bu plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 747 TL’dir

Başlangıç Katkı Payı: 25.000 TL

Bu plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu planda Yönetim Gider Kesintisi bulunmamaktadır.

Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca, katılımcının birikiminden ara verme süresi boyunca, her tam ay için teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarının %8,5'inin 1/12'si tutarında (AABÜ x %8,5 / 12) ara verme kesintisi uygulanır.