ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Katılım Esaslı Kazanç Planı

Katılım Esaslı Kazanç Planı

KATILIM ESASLI KAZANÇ PLANI:

Yüksek katkı payı ile emekliliğine yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine sunulabilir.

Bu plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 3734 TL’dir

Bu plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu planda, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca her ay, teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan aylık asgari brüt ücretin %2,5'uğunun 1/12’si (AABÜ * %2,5/12) tutarında aylık yönetim gider kesintisi katılımcının birikiminden indirilir.

Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca, katılımcının birikiminden ara verme süresi boyunca, her tam ay için teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarının %8,5'inin 1/12'si tutarında (AABÜ x %8,5 / 12) ara verme kesintisi uygulanır.