ZIP

Sigorta ve Emeklilik

Kurumsal Emeklilik Ürünleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve İşveren Grup Emeklilik Planı (İGES), mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak, işverenlerin ve çalışanların emeklilik döneminde yaşam standartlarından ödün vermeden, rahat ve huzurlu olarak hayatlarını sürdürmeye yardımcı olan bir tasarruf sistemidir.

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen kuruluşlara sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir. Grubun çalışan ve katılımcı sayısı, toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak, düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlanmaktadır.

BES çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir sağlarken, çalışanı adına ödeme yapan işveren çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırır. Ayrıca işveren çalışanların adına ödediği tutarları, her bir çalışanın aylık brüt ücretinin % 15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahından indirebilir.

Kurum katkılı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil olan çalışanların, işverenleri tarafından kendileri adına ödenen katkı paylarına, belirli bir süre o şirkette çalıştıktan sonra hak kazanmalarına hak ediş süresi uygulaması denir. Bu süre, katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

Faizsiz Emeklilik Yatırım Fonları:

Birikimleriniz Katılım Emeklilik tarafından faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun finansal enstrümanlarda değerlenmektedir. Bunlar altın, döviz, kira sertifikası, katılım hesabı ve hisse senedidir.

İşveren Grup Emeklilik Planlarının Avantajları:

  • Nitelikli çalışanları elde tutmayı sağlar.
  • Çalışanların motivasyonunu yükseltir ve şirkete bağlılığını artırır.
  • Çalışanların gelecek kaygısını azaltır.
  • Ödüllendirme aracı olarak kullanılabilir.

Standart Plan

Kartlar

Katlanan Plan

Kartlar

Güçlü Birikim Planı

Kartlar