ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
E-Teminat Mektubu

E-Teminat Mektubu

E-Teminat Mektubu

Bankaların kâğıt ortamında düzenlediği teminat mektuplarının verilişinden iadesine kadar gerçekleştirilebilecek tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan hizmettir.

Vade güncelleme, iade/ibra, tazmin gibi tüm aşamalar, kâğıt ortamındaki teminat mektubu ile aynı olup sadece işlemlerin tamamı elektronik ortamda daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Elektronik Teminat Mektubu, E-imza / mobil imza kullanıldığından dolayı daha güvenlidir. Sahtesinin yapılması mümkün değildir.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’ın sağladığı E-Teminat Platformu ile Emlak Katılım Sistemi Entegrasyonu yapılarak, Kamu ve Özel Sektör için elektronik teminat, elektronik referans ve elektronik niyet mektubu düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

Faydaları

  • Teminat mektubunun sahte olması, kaybedilmesi, yetkili imzaları taşımaması gibi riskler ortadan kaldırılmıştır.
  • Fiziki olarak arşivlenmesi, teslim, iade alma/verme ve vadenin takip edilmesi gibi operasyonel yükleri ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar.
  • Banka ile muhatap arasında doğrudan iletişim kurabilmesi sayesinde de süreçlerin daha hızlı ilerletilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilinmesi Gerekenler

  • Muhatap, Kredi Kayıt Bürosu’nun platformu ETMP ve KKB Findeks üyesi olmalıdır.
  • Lehtar, KKB Findeks üyesi olmalıdır.
  • Banka tarafından düzenlendiği anda geçerlilik kazanır ve muhatap’ın onayına gerek bulunmamaktadır.