ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Türk Eximbank Finansal Kiralama

Türk Eximbank Finansal Kiralama

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesine istinaden; Türkiye’de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların ve Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla Finansal Kiralama Şirketleri ve Katılım Bankaları aracılığıyla kullandırılacak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) “Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı’nın kuralları, şartları ve takip usulleri düzenlenmektedir. İşbu Uygulama Esasları kapsamında Türk Eximbank Yönetim Kurulunca Finansal Kiralama Şirketlerine ve Katılım Bankalarına tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri, Genel Müdür Yardımcılığı Kredi Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür.

İlgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla ve Finansal Kiralama Şirketleri ve Katılım Bankaları aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

Ürünün amacı nedir?

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Program limiti nedir?

Program kapsamında; bir firmaya kullandırılan kredilerin anapara bakiyeleri toplamı 5 milyon ABD Doları’nı aşamaz. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz.

İşlem alt limiti nedir?

Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Kimler için uygun?

 • İhracatçı,
 • İmalatçı-İhracatçı,
 • İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,
 • Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmalar için uygundur.

Maliyeti nedir?

 • Kredilere uygulanacak kar payı oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve aracı kuruluşlara duyurulur. Kredilere uygulanacak kar payı oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan kar payı oranları esas alınır.

Döviz Cinsi

 • Türk Lirası, ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılır.
 • TL krediler yalnızca KOBİ firmalara kullandırılır.

Avantajlar

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.

Gerekli Evraklar

 • Finansman müracaatında müşterilerimizden talep edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
  • Kredi Talep Formu
  • Firma Bilgi Formu
  • Muvafakatname
  • Harcama Listesi