ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanı

Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yaparak Türk Lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında firmalara yatırımlarının finansmanına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve aracı bankalar aracılığıyla kullandıracağı finansmana Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanı (YTAK) denir.

26.11.2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ’in (Tebliğ) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 24.11.2023 tarihinde yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanı Uygulama Talimatı kapsamında yürürlüğe konulan Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanı Programı’ndan yararlanmak üzere Teknoloji/Strateji Puanı’nın belirlenmesini talep eden yatırımcılar için başvurular, Bakanlık tarafından uygulamaya alınan elektronik portal üzerinden alınmaya başlamıştır.

Ön Başvurular, Tebliğ hükümleri doğrultusunda elektronik portal üzerinden alınacaktır. Ön başvuru ve ön koşulu sağlayan yatırımcılar Bankamıza başvurarak avantajlı kâr oranıyla Yatırım Taahhütlü Avans Finansmanını kullanabileceklerdir.

Proje başvurularında aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

  • Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yararlanabilmektedir.
  • 1 milyar TL ve üzerindeki yatırım büyüklüğüne sahip olunmalıdır.
  • Stratejik Öncelikli Ürün Listesi ve Teknoloji Alanları Listesi kapsamında üretim yapmalı veya

Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış olmalıdır.

Detaylı bilgi için en yakın şubemize bekleriz.