ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Kadın Girişimci Destek Finansmanı

Kadın Girişimci Destek Finansmanı


Kadın Girişimci Destek Finansmanı nedir?
Ekonomiye değer katan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla, gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %51’i başvuru tarihi itibarıyla kadınlara ait olan tüzel kişi işletmelerin, işletme giderlerinin/harcamalarının finanse edilebilmesi amacıyla oluşturulmuş finansman ürünüdür.

Kimler Faydalanabilir?
KOSGEB Kobi tanımında yer alan küçük ve mikro işletmelerin, gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %51’i başvuru tarihi itibarıyla kadınlara ait olan tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir.

Özellikleri
•    Söz konusu ürün kapsamında firma başına finansman üst limiti 1.000.000 TL’ dir.
•    İlgili ürün kapsamında kullandırılacak finansmanların vadesi azami 3 ay ödemesiz dönem, azami 12 ay vade (ödemesiz dönem dahil) olacak şekilde uygulanacaktır. 
•    Katılım finans prensiplerine uygun olarak KFK (Katılım Finans Kefalet) teminat desteği ile de finansmana erişim sağlanabilecektir.
•    Firmaların finansman değerliliği, yürürlükteki mevzuata göre Bankamızca tespit edilecektir.


HEDİYE
İlgili paketimizden yararlanan müşterilerimize Dijital Dönüşüm Kapsamında 10.000 adet e-fatura kontörü hediye ediyoruz.