ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Teminat Mektupları

Teminat Mektupları

Banka teminat mektupları,

Taraflar arasında belirlenen sözleşme şartlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ve bankanın ödeme taahhüdünü içeren garanti mektuplarıdır.

Teminat mektupları kullanılacağı duruma göre; geçici, kesin, avans ve serbest konulu mektup olarak, dövize endeksli ya da TL cinsinden, süreli veya süresiz olarak düzenlenebilmektedir.

 

Türk Eximbank Teminat Mektupları

 
İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçı firmaların, Türk Eximbank'tan (Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş.) doğrudan temin edecekleri kredilerin güvencesini oluşturmak üzere Türk Eximbank’a hitaben TL veya yabancı para üzerinden düzenlenen teminat mektubudur.
İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanına yönelik söz konusu faaliyetlerin teşviki amacıyla Türk Eximbank’ın sağladığı düşük maliyetli kredilerde; Türk Eximbank tarafından talep edilen güvence ihtiyacınızı Emlak Katılım tarafından Türk Eximbank’a verilecek teminat mektubu ile karşılayabilirsiniz.