ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
İhracat (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif)

İhracat (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif)

Bankaca, ihracatçı firmaların ihracat bedellerinin belirlenen ödeme şekline göre tahsiline aracılık edilmesidir.

 

Peşin Ödeme

Fiili ihraç yapılmadan önce, ihracat bedelinin peşin olarak tahsil edildiği ödeme şeklidir. Bu yöntem, genellikle daha önce birbirleriyle ticaret yapmış ve aralarında güven ilişkisi tesis edilmiş taraflarca tercih edilmektedir. İthalatçının bedelini ödediği malları teslim alamama ya da düşük kalitede teslim alma riski mevcutken, mal bedelini peşin olarak tahsil eden ihracatçı için herhangi bir risk söz konusu değildir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ödeme, ihracatçının malları yükleyip, malın mülkiyetini temsil eden vesaiki banka üzerinden, vesaik bedelinin tahsil edilmesi şartıyla ithalatçının bankasına gönderildiği ve vesaikin ithalatçıya teslim edilebilmesinin vesaik bedelinin ödenmesine bağlı olduğu ödeme şeklidir.

Vesaik mukabili işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.

Mal Mukabili Ödeme

Mal Mukabili, ihracatçının malları yükleyip, malın mülkiyetini temsil eden vesaiki doğrudan ithalatçıya gönderdiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği ödeme şeklidir. Alıcı ödeme yapmadan malları teslim aldığı için bu ödeme şeklinde temel risk ihracatçı üzerindedir. İhracatçı ve ithalatçı arasında güvene dayalı bir ilişkinin bulunması durumunda tercih edilebilecek bir ödeme yöntemidir.

Akreditifli Ödeme

Akreditif, ithalatçının (amir) talebine istinaden, bir bankanın (amir banka) ihracatçıya (lehtar) karşı, akreditifte belirtilen şartlara uygun vesaikin ibraz edilmesi şartı ile girdiği geri dönülemez bir ödeme taahhüdüdür. Amir ve lehtar arasındaki ilişkiyi bankalar düzenlendiğinden, diğer ödeme türlerine oranla daha güvenilir bir ödeme şekli olarak görülmektedir.

Akreditif işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası'nın “Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC Yayını" isimli broşürüne tabidir.