ZIP

İthalatın Finansmanı (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif)

Fonlu İthalat İşlemleri

İthalatçı firmaların, nakit akışlarını aksatmadan ithalat ödemelerine (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif) ilişkin finansman ihtiyaçlarının banka tarafından karşılanmasıdır.