ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
İhracatın Finansmanı (İhracat Taahhütlü İşlemler)

İhracatın Finansmanı (İhracat Taahhütlü İşlemler)

İhracat Taahhütlü İşlemler

Vadeli İhracat Finansmanı

Akreditif konusu olan mal bedeli işlem vadesi beklenmeden, ithalatçının bankasından vade bildirim mesajı / aval kabul bildirim mesajı geldikten sonra, ihracatçıya Bankamız tarafından peşin olarak ödenir ve normal işlem akışındaki vadede ödemenin gelmesi beklenir.

Avalli İhracat Finansmanı

Kabul kredili vesaik mukabili konusu olan mal bedeli, işlem vadesi beklenmeden, ithalatçının bankasından aval kabul mesajı geldikten sonra (MT412 mesajında garanti edildiğinin açıkça yazması gerekmektedir.), ihracatçıya Bankamız tarafından işlem bedelinin bir kısmı peşin olarak ödenir ve normal işlem akışındaki vadede ödemenin gelmesi beklenir.

ÖZELLİKLERİ

 • İhracatçı müşterilerimizin; akreditifin ödeme vadesini beklemeden Bankamıza uygun vesaik ibrazı sonrasında ihracat alacaklarına hemen kavuşmasını sağlayan yeni ürünümüzdür.
 • İhracat alacağını vadeyi beklemeden alma imkanı.
 • Firma limiti ve teminat gerektirmemesi.
 • Kredi kullanmadan hızlı finansman imkanı sağlaması.
 • Müşterilerimizin likiditesini ve rekabet gücünü arttıracak olması
 • Katılım bankacılığı ilkelerine göre alım satımında sakınca bulunmayan ürünlerin konu olduğu akreditiflerin finansmanı yapılabilir.
 • İhracatçının Bankamız nezdinde limitinin olması gerekmez.


İhracatçı firmalara ve bu firmalara tedarik sağlayan üreticilere, fiili ihracat öncesinde sağlanan finansman türüdür. Bu finansman türü ihracat teşvikleri kapsamında olduğundan BSMV’den muaf olup, döviz olarak kullandırılmaktadır.

Türk Eximbank Katılım Sevk Öncesi TL/YP İhracat Kredisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) KOBİ tanımına giren firmalar ile imalatçı/ihracatçı firmaları ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Emlak Katılım aracılığıyla taahhüt edilen FOB ihracat tutarı kadar murabaha usulü uygun oranlar ile kullandırılan TL/YP kredilerdir.

 • Vade;

  USD ve EUR işlemler için: 120 gün (1 Taksit), 180 gün (1 Taksit), 360 gün (1 Taksit) ve 540 gün (1 taksit)

  TL işlemler için: 120 gün (1 Taksit), 180 gün (1 Taksit) ve 360 gün (2 Taksit)

ÖZELLİKLERİ

 • İhracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ihraç eden firmalar bu krediyi kullanabilir.
 • İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdüne bağlı olarak BSMV istisnası uygulanmaktadır.