ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Harici Garantiler

Harici Garantiler

Harici Garantiler

Harici Garantiler, herhangi bir tarafın sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın uğrayacağı zararı tazmin etmeyi geri dönülemez bir biçimde taahhüt ettiği finansal enstrümanlardır. Banka garantileri ticari ilişkiden doğan ve taraflar arası birbirlerine karşı yükümlülüklerini sözleşmeye uygun ifa etmemeleri sonucu ortaya çıkan veya çıkacak rizikoları ortadan kaldırır, tarafların kendilerini güvence altına almasına olanak sağlar.

Harici Garanti işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası'nın “Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar (2010 Revizyonu, URDG 758)" isimli broşürüne tabidir.