ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası

Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası

Siz de yatırıma dönüştürmek istediğiniz tasarruflarınızı Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası ile faizsiz yatırım aracına dönüştürebilirsiniz. 

Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası ile tasarruflarınızı; Emlak Katılım’ın, katılım finans prensiplerine uygun olarak profesyonelce yönettiği Özel Fon Hesabı Havuzlarında değerlendirebilirsiniz.

Farklı sektörlere yönelik yapılan yatırımlarla birikimlerinizi dengeli bir şekilde, güncel piyasa koşullarında daha rekabetçi kar oranları ile değerlendiriyoruz.

Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası (Sukuk);

Nedir?

Emlak Katılım, ortaklığa dayalı kira sertifikası ihraç ederek topladığı fonları Özel Fon Havuzu Hesaplarında murabaha, leasing, katılma hesabı ve/veya katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirir. Vade sonunda ve dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Havuzuna yansıyan kâr veya zararı başta belirlenen kâr paylaşım oranınca yatırımcılarla paylaşılır. Yatırımcılar, ortaklığa dayalı kira sertifikası satın alarak, Emlak Katılım ile başta anlaşılan kâr paylaşım oranı üzerinden, Özel Fon Havuzunun getirisine ortak olurlar.

Özel Fon Havuzunun Yönetimi Nasıl Olmaktadır?

Emlak Katılım, kira sertifikası ihraç bedelini yatırımcıların temsilcisi Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) ile yaptığı Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi tahtında, taraflar arasında anlaşılan kâr paylaşım oranı üzerinden, katılım finans prensiplerine uygun yöntemlerle müşterilerine finansman desteği temin eder.

Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi hükümleri tahtında; Emlak VKŞ, Emlak Katılım’ı Yönetici Vekil/Mudarib olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hususları içeren iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirir:

  • Emlak Katılım’ın müşterilerine sağladığı Finansman desteğinden sağladığı alacaklarını vadesinde tahsil ederek gelirleri tahsilat hesaplarına aktarmak.
  • Finansman Desteği gelirlerinin zamanında tahsil edilmesi ve gecikmelerle ilgili gerekli araştırma/takip işlerinin yapılması konularında gerekli çabayı göstermek.
  • Sukuk ihraç bedelini Emlak Katılım tarafından açılan özel fon havuzlarında, katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında, katılma hesapları ve/veya yatırım vekaletine dayalı katılım hesaplarında değerlendirmek.
  • Emlak Katılım, ilgili kira sertifikasında yaşanacak olası çıkışlar ve ödemeler için ihraç yoluyla toplanan fonun bir kısmını (%10) kısa vadeli, likit ve katılım finans prensipleri ile uyumlu yatırım araçlarında değerlendirebilir.

Avantajları Nelerdir?

Likidite Avantajı/Geri Satış Hakkı

Kira sertifikası sahipleri, ihtiyaç halinde, ellerinde bulundurdukları kira sertifikalarını vadesinden önce Emlak Katılım’a geri satabilecektir.  

Ara dönem getiri ödemeli kira sertifikası ihraçlarının ara dönem ödemelerinin yapılacağı tarihlerde, geri alım işlemi yapılırken, Emlak Katılım tarafından hesaplanacak ve o döneme kadar gerçekleşen kâr/zarar dikkate alınarak ikinci el satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Dinamik Havuz Getirisi Avantajı

Özel Fon Havuzları, yapıları itibari ile bankanın tüm fon kullandırım işlemlerinden ayrı olarak, vade başlangıç dönemi için geçerli piyasa şartlarına göre yatırıma yönlendirilir ve bu sayede katılma hesaplarına kıyasla daha dinamik ve rekabetçi getiri imkanı sunar.

Profesyonel Fon Yönetimi

Kira sertifikası sahiplerinin birikimleri Emlak Katılım tarafından, katılım finans prensiplerine uygun yöntemlerle profesyonel olarak yönetilmektedir.

Bankamızda Teminat Olarak Kullanılması

Yatırımcılar Bankamızın ihraç etmiş olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmaları durumunda, söz konusu kira sertifikalarını teminat olarak göstererek bankamızdan finansman temin edebilmektedir.

Nasıl Satın Alınır?

Emlak Katılım nezdinde açtıracağınız yatırım hesabı üzerinden Kira Sertifikası alım satım işlemlerinizi, şubelerimiz ve İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.