ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, motorlu taşıtların işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

Poliçeye Dahil Teminatlar:


  • Sigortalının kendi aracını kullanırken karşı araca verebileceği hasar ve zararları karşılar.
  • Şahıslara trafik kazası sonucu verilen maddi ve bedensel zararlardan doğabilecek tazminat taleplerini güvence altına alınır.