ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası, vefat ve kritik hastalıklara karşı teminat sunar. 18-65 yaş arası sağlıklı herkes yararlanabilir.

Vefat: Sigorta süresi içerisinde sigortalının vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen vefat tazminatı sigortalının menfaattarlarına ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Teminat başlangıç tarihinden 90 gün sonraki bir tarihte kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme hastalıkları için hayatınızda ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulması halinde, poliçe belirtilen teminat tutarı tarafınıza ödenir. Alacağınız toplu para desteği ile dilerseniz tedavi giderlerini veya diğer ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilirsiniz. 

Teminatlar
Vefat Kritik Hastalıklar Asistans Hizmeti
15.000 TL 50.000 TL Dâhil
30.000 TL 100.000 TL Dâhil
60.000 TL 200.000 TL Dâhil

Sigorta primi sigortalının yaşına göre belirlenir.

Ücretsiz Asistans Hizmeti

Sigorta kapsamında;

  • Acil Kara Ambulansı Gönderimi
  • Sağlık Danışma Hattı
  • İlaç Gönderimi Organizasyonu
  • Eve Doktor veya Hemşire Gönderimi Organizasyonu
  • İkinci Medikal Görüş Organizasyonu
  • Telefonla Psikolojik Destek
  • Telefonla Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı
  • Mali Bilgi ve Mevzuat Danışmanlığı

Asistans hizmetleri limitler, açıklamalar ve detaylı ürün dokümanında belirtilen genel istisnalar kapsamında bir yıl süresince ücretsiz olarak sunulacaktır.

Vergi Avantajı
Kendiniz, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını;

  • Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
  • Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası, Türkiye Katılım Hayat tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Türkiye Katılım Hayat A.Ş’nin acentesidir.