ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Katılım Esaslı Gençliğin Bes'i Planı

Katılım Esaslı Gençliğin Bes'i Planı

KATILIM ESASLI GENÇLİĞİN BES'İ PLANI:

Küçük birikimlerle geleceği için güçlü bir adım atmak isteyen 18-26 yaş arasındaki tüm gençler Gençliğin BES’i emeklilik planından katılım esaslı fon alternatifleri ile faydalanabilir.

Bu plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 449 TL’dir.

Gençliğin BES’i planı kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu planda, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca her ay, teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan aylık asgari brüt ücretin %4,25'inin 1/12’si (AABÜ * %4,25/12) tutarında aylık yönetim gider kesintisi katılımcının birikiminden indirilir