ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Kumbara Bes

Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Kumbara Bes

KATILIM ESASLI 18 YAŞ ALTI KUMBARA BES

18 yaşından küçüklerin dahil olabileceği Bireysel Emeklilik Planıdır.

Bu plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 200 TL’dir

Başlangıç Katkı Payı: 10.000 TL

Bu plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu plan kapsamında Yönetim Gider Kesinti yapılmamaktadır.

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmadığı durumunda sözleşme ara vermiş sayılır. Ödemeye ara verilmesi halinde katılımcının birikiminden ara verme süresi boyunca, her tam ay için teklif yılının ilk 6 ayında açıklanan Aylık Asgari Brüt Ücret tutarının %3'ünün 1/12'si tutarında (AABÜ x %3 / 12) ara verme kesintisi uygulanır.