ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Üretenle Kazan Katılma Hesabı

ÜRETENLE KAZAN KATILMA HESABI

ÜRETENLE KAZAN KATILMA HESABI
 

Üretenle Kazan Hesabı; üretim yapan ve üretimi destekleyen tüzel kişiliğe haiz müşterilerimizin, finansal kiralama işlemine konu olabilecek her türlü sıfır (0) taşınır ve taşınmaz mal alımının finansmanında kullanılmak üzere oluşturulan özel fon havuzu niteliğindeki aylık kira ödemeli katılma hesaplarıdır.

Finansal kiralama aracılığı ile üretime destek olup, kazanca ortak olmak isteyen müşterilerimizin sisteme dahil olacağı Üretenle Kazan Hesabı; TL USD ve Euro cinsinden açılabilen, toplanan fonların diğer katılma hesaplarından ayrı ve özel fon havuzu aracılığı ile değerlendirilmesi sonucu doğacak kâr veya zarara katılma sonucu, hesap sahibine önceden belirlenmiş kâr ve saim nam altında bir getiri ödenmeyen, anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen, diğer katılma havuzları ile aynı havuzu paylaşmayan ve hesap sahibine diğer katılma hesaplarına göre farklı özel paylaşım oranı sunulan fonların oluşturduğu hesaplardır.


Üretenle Kazan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı açılış sürecinde müşterilerimizin finansal kiralama/leasing finansman kullandırımı olduğunda katılma hesabı açılacaktır. Bu süre içerisinde tasarruf sahipleri tarafından yatırılan fonlar Üretenle Kazan Özel Cari Hesapta bekletecektir. Bu süre azami iki ay ile sınırlı tutulacaktır.


Hesaplar, aylık kâr payı ödemeli ve bir yıl vadeli olarak açılabilmektedir.

Müşterilerimizin Üretenle Kazan Özel Havuzunda değerlenmesini talep ettiği birikimleri Katılım Bankacılığı esasları doğrultusunda firmaların finansal kiralama/leasing yöntemiyle kullanacağı finansmanlarda değerlendirilir.

 
İşlem Yapabileceğiniz Kanallar:
 

 • Şube

 
Hesap Özellikleri:
 

 • Aylık Kira Ödemeli Üretenle Kazan Hesabı başlangıç tarihi ile proje vadesi aynı olacaktır.
 • Hesap vadesi 12 aydır.
 • Müşterilerimize yatırmış oldukları tutar için hak edecekleri aylık kira bedeli finansal kiralama işlemi öncesinde bildirilecektir.
  • Özel fon havuzu kapsamında finansmanın tahsil edilme şartına bağlı olarak ödeme yapılabilmektedir.
 • Hesap, vadesi öncesinde kapatılmayacaktır.
 • Üretenle Kazan Katılma Hesabı açılışından sonra hesaba para giriş-çıkış işlemi yapılamayacaktır.
 • Kâr paylaşım oranı 90/10 dur.
 • Türk Lirası, USD ve EURO cinsinden hesap açılabilir.
  • Hesap alt limitleri 10.000 TL, 500 USD ve 500 EURO’dur
 • Stopaj tutarı: Kâr üzerinden yürürlülükteki stopaj oranı üzerinden tahsil edilir. Uzun vadeli bir hesap olduğundan yüksek getiri avantajı sağlamakta olup, stopaj oranı düşüktür.

Süreç:
 

 • Bankamızda Üretenle Kazan Özel Cari Hesap ürünü açtırılması gerekmektedir.
 • Üretenle Kazan Özel Cari Hesap açılış sürecinde müşterilerimiz tarafından Üretenle Kazan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı Sözleşmesi ile Üretenle Kazan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı İşlem Talimatı imzalanmalıdır.
 • Bu aşamada açılacak olan hesaba bakiye yatırılması gerekmektedir. Hesap bakiyesi minimum 10.000 TL, 500 USD veya 500 EURO olan hesaplar finansal kiralama projesiyle eşleştirilmektedir.
 • Müşterimiz Üretenle Kazan Özel Cari Hesaba birikimini yatırdıktan sonra işlemler ilgili finansal kiralama/leasing projesi bulunduğunda gerçekleştirilecektir. Bu sürecin azami iki ay içinde tamamlanmış olması beklenmektedir.  Proje bulunamaması durumunda Müşteri özel cari hesabındaki tutar üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkına haiz olacaktır.
 • Finansal kiralama/Leasing projesinden kâr elde edilmemiş, proje taksitleri ödenmemiş ise veya zarar elde edildi ise, kâr ödemesi gerçekleşmeyeceği gibi müşterimizin anaparasında kayıp yaşanabilecektir.
 • Üretenle Kazan Özel Cari Hesaplardaki bakiyeler proje eşleştirmesi yapılıncaya kadar müşterilerimizin tasarrufunda olup, proje eşleştirmesi yapıldıktan sonra hesaplara para girişi ve çıkışı yapılamayarak, hesaplar hiçbir şekilde kapatılamayacaktır.