ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Kur Korumalı TL Katılma Hesapları

Kur Korumalı Tl Katılma Hesabı

KUR KORUMALI TL KATILMA HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME

TCMB tarafından ilan edilen Tebliğ ve Uygulama Talimatları çerçevesinde yürütülen kur korumalı katılma hesaplarında müşterilerimiz Döviz veya Altın birikimlerini TCMB’nin ilan ettiği “Saat Başı Belirlenen Döviz Kurları ve Altın Fiyatları” ile TL’ye dönüştürerek kurlardaki dalgalanmalardan kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alabilmektedir.

Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek kişi müşterilerimizin ise 31/03/2024 tarihinde hesabında banka hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 30/06/2023 tarihinde hesabında banka hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kâr paylaşım oranları ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır. Şubelerimiz üzerinden  hesap açılışı ve temdit günü vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki döviz tutarı vade sonu kuru üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında saat 11:00 kuru kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.

Vade Sonu İşlemleri;  

 • Vade sonu kurunun, dönüşüm kurdan düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr payı) ödemesi yapılır. Kur farkında ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
 • Vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise hesap sahibine; kâr payı tutarı > kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı ödenir. Kâr payı tutarı < kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “kur farkı – kâr payı” tutarı ödenir.

Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;

 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.

Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve Bankalar ile Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Yurt içi yerleşik Tüzel kişiler hesap açabilecektir.
 • Hesap açmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek kişi müşterilerimizin ise 31/03/2024 tarihinde hesabında tasarrufunun bulunması gerekmektedir. 
 • Yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 30/12/2021 tarihinde hesabında altın bulundurması gerekmektedir.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kâr paylaşım oranları ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır. Şubelerimiz üzerinden  hesap açılışı ve temdit günü vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki altın miktarı vade sonu fiyatı üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında TCMB tarafından ilan edilen saat 11:00 altın fiyatı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.

 
Vade Sonu İşlemleri;  

 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr payı) ödemesi yapılır. Fiyat farkında ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda ise hesap sahibine; kâr payı tutarı > fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı ödenir. Kâr payı tutarı < fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “fiyat farkı – kâr payı” tutarı ödenir.

Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;  

 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen altın fiyatı ile hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.

 
Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılmasına İlişkin Genel Bilgilendirme:
 
Fiziki Altın Teslim Sistemi’nin amacı yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, gerek yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla gerek doğrudan bankamız şubelerine gelerek bankamızda ki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.
Hesap Özellikleri:

 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek kişiler ve yurtiçi yerleşik tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, gerek yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla gerek doğrudan bankamız şubelerine gelerek bankamızda ki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına dönüştürülerek hesap açılmaktadır.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kar paylaşım oranlarıyla açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Hesap açılışı için saat aralığı kısıtı bulunmamaktadır. Şubelerimiz üzerinden  hesap açılışı ve temdit günü vade yenileme talimatı verilerek hesap vadesi uzatılabilmektedir.
 • Açılan hesaba vadesine göre değişen oranlarda ilave getiri, vade sonuna kadar çekilmemek kaydıyla Türk Lirası ve peşin olarak Merkez Bankasınca verilir.
 • İlave getiri tutarları dönüşümü yapılan altın miktarı üzerinden yıllık bazda  6 ay vadeli hesaplar için %1, 1 yıl vadeli hesaplar için ise %2 olarak hesaplanır.3 ay vadeli hesaplar için ilave getiri tutarı bulunmamaktadır.
 • İlave getiri tutarları dönüşümü yapılan altın miktarı üzerinden yıllık bazda 3 ay vadeli hesaplar için %2 ,6 ay vadeli hesaplar için %3, 1 yıl vadeli hesaplar için ise %4 olarak hesaplanır.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir. Yenilenen hesaplara ilave destek ödemesi gerçekleştirilmez.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki altın miktarı vade sonu fiyatı üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında TCMB tarafından ilan edilen saat 11:00 altın fiyatı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.

 
Vade Sonu İşlemleri;

 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kar payı) ödemesi yapılır. Fiyat farkına ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.

Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda;

 • Kâr payı tutarı > fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + katılma hesabı bakiyesi ödenir. Anapara + kâr payı toplam tutarının, anapara + Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getirinin altında kalması durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanır.
 • Kâr payı tutarı < fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “fiyat farkı – kâr payı” + ilave getiri tutarı ödenir.

Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;

 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen altın fiyatı ile hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi:

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı kapsamında Bankanız aracılığı ile Merkez Bankasına satılacak döviz tutarı ile ilgili olarak döviz dönüşüm desteği imkânından yararlanmak üzere, dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.

 • Firmaların, yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla TCMB’ye satışı sırasında, TCMB’ce belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması karşılığında, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir.
 • Firmalar, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir.

* Bankamızın vade sonunda politika faizi oranı altında kâr payı dağıtması durumunda dağıtılan oran ve politika faizi oranı arasındaki fark bankamız tarafından karşılanmaz. Bu durumda TCMB'ye vade sonu bildirimi yapılırken hesabın açıldığı tarihteki politika faizi oranı üzerinden bildirim yapılır. TCMB değerleme farkını öderken hesabın açıldığı tarihteki politika faizini referans alarak ödeme gerçekleştirir.