ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Konut Hesabı

Konut Hesabı

Konut Hesabı

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla asgari 3 yıl düzenli ödeme yapmak suretiyle birikim yapan müşterilerimize devlet desteği sağlayan bir katılma hesabıdır.

Birikimlerinizi Emlak Katılım Konut Hesabı’nda değerlendirin, birikim sürenize ve tutarınıza göre %20’ye varan devlet katkısı ile ilk evinizin sahibi olun.

Konut hesabı açtırmak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Konut Hesabı:

Konut Hesabı, şekil ve şartları Konut Hesabı Ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik’te tanımlanmış olan; tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla asgari 3 yıl düzenli ödeme yapmak suretiyle birikim yapan müşterilerimize devlet desteği sağlayan bir katılma hesabıdır.

Konut Hesabı özellikleri:

 • Konut Hesabı asgari 3 yıl vade ile TL cinsinden açılabilen ve her yıl kâr payı hak eden devlet desteği bulunan birikimli katılma hesabıdır.
 • Ödeme periyodu aylık veya 3 aylık olabilmektedir.
 • Ödeme tutarı aylık periyotta minimum 1.576,31 TL – maksimum 15.763,15 TL, 3 aylık periyotta ise minimum 4.728,94 TL – maksimum 47.289,47 TL’dir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
 • Bir müşteri birden fazla Konut hesabı açamaz. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamaz, bankalar arasında taşınamaz.
 • Ödemeler özel cari hesaptan belirlenen vadelerde tahsil edilmektedir.
 • Konut Hesabı 95/5 kâr paylaşım oranı ile açılmaktadır.

Konut Hesabı ödeme Planı:

 • Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilir. Bu tutar 189.156,92 Türk Lirasını (2023 yılı için belirlenen azami tutar) geçemez. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
 • Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamaz. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır.
 • Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla üç defa, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla bir defa ödeme yapmayabilir.
 • Üst limitler aşılmamak kaydı ile vade tarihinde ek para girişi yapılabilir

Konut Hesabı Devlet Katkısı Şartları

Katılımcının Devlet Katkısına Hak Kazanması İçin;

 • Türk vatandaşı olması,
 • 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması ve bu tarihten itibaren başka bir konut edinmemiş olması,
 • Asgari 3 yıl belirtilen şekliyle ödeme yapması,
 • Konut Hesap Yönetmeliği’ndeki ödeme şartlarını ihlal etmemesi gerekir.

Devlet katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katkısı
36 Aydan Daha Az %0 0 TL
36-47 Ay %15 81.968,00 TL
48-59 Ay %18 88.273,23 TL
60 Ay Ve Üzeri %20 94.578,45 TL

Tabloda yer alan tutarlar, 2023 yılı için belirlenen tutarlardır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

Konut Hesap Başvurusu:

 • Şubelerimize başvuruda bulunarak Konut Hesabı açılabilmektedir.
 • Tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları konut hesabı açtırabilmektedirler. Türk vatandaşlığından izinle çıkarılan Mavi Kart sahipleri bu kapsamın dışında tutulmaktadır.
 • 18 yaşından küçükler için Konut Hesabı veli /vasisi tarafından açılabilmektedir.