ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Çeyiz Hesabı

Çeyiz Hesabı

Çeyiz Hesabı


Açıklama:
Çeyiz Hesabı, şekil ve şartları Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik’te tanımlanmış olan; evlenmek amacıyla asgari 3 yıl birikim yaparak, evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliğini yapmak koşulu ile birikim yapan müşterilerimize devlet desteği sağlayan bir katılma hesabıdır.
 
Çeyiz Hesabı Özellikleri:

 • Çeyiz Hesabı asgari 3 yıl vade ile TL cinsinden açılabilen, her yıl kâr payı hak eden ve devlet desteği bulunan birikimli katılma hesabıdır.
 • Ödeme periyodu aylık veya 3 aylık olarak belirlenebilir.
 • Ödeme tutarı aylık ödeme planında minimum 630,51 TL – maksimum 6.305,22 TL, 3 aylık ödeme planında ise minimum 1.891,56 TL – maksimum 19.915,74 TL’dir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
 • Bir müşteri birden fazla Çeyiz hesabı açamaz.
 • Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.
 • Çeyiz hesabı katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilir.
 • Ödemeler cari hesaptan belirlenen vadelerde tahsil edilmektedir.
 • 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.
 • Çeyiz Hesabı 95/5 kâr paylaşım oranı ile açılmaktadır.

 
Çeyiz Hesabı Ödeme Planı:

 • Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 630.51 Türk Lirası, üst sınır 6.305,22 Türk Lirasıdır. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.


 

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katkısı
36 Aydan Daha Az %0 0 TL
36-47 Ay %20 26.396,32 TL
48-59 Ay %22 30.457,28 TL
60 Ay Ve Üzeri %25 36.548,75 TL

Çeyiz Hesabı Devlet Katkısı Şartları

 • Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;
 • Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 • Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla ödemenin aksatılmaması,
 • Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından iki defadan fazla çekim yapmamış olmak.

  Çeyiz Hesap Başvurusu:  

 • Müşterilerimiz, şubelerimiz aracılığı ile Çeyiz Hesabı açabilir.
 • Türk vatandaşları veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına giren kişiler bankalarda çeyiz hesabı açabilirler.
 • Çeyiz Hesabı açılışında zorunlu olan sözleşme ve belgeler aşağıda yer almaktadır. İlgili belgeler şubelerimizde hesap açılış esnasında imzalanmaktadır.
  • Çeyiz Hesabı Sözleşmesi
  • Çeyiz Hesabı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
  • Çeyiz Hesabı Kapsamında Uygulanacak Oran Limit ve Tutarlar
  • Çeyiz Hesabı Kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi Üzerinden Bilgi Paylaşımı Yapılmasına Ve Hesaba İlişkin Bilgilerin Bakanlık İle Paylaşılmasına Dair Muvafakatname
  • Çeyiz Hesabı Kapsamında Açılan Hesabın İlk Ve Tek Çeyiz Hesabı Olduğuna Dair Beyan
  • Çeyiz Hesabı Düzenli Ödeme Taahhüt ve Talimatı