ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Stopaj

Stopaj

Stopaj Nedir?
Bir vergi ödeme türü olan stopaj, en basit haliyle gelir ya da kazancın kaynağında kesilen vergi olarak ifade edilir. Vergi düzenlemeleri gereğince, gelir elde eden kişiler bazı gelirlerini beyan ederler ve bu beyanları üzerinden hesaplanan bir vergi öderler. Bazı durumlarda vergi daha beyan aşamasına gelmeden ödeme aşamasındayken kesinti yoluyla ödenir ve bu yolla vergi ödenmesi stopaj olarak adlandırılır.
Kullanım olarak çok sık karşımıza çıktığı için “Stopaj yoluyla ödenen vergi ya da vergi stopajı nedir?” sorusuna da açıklık getirmek gerekir. Diyelim ki mesleki hizmeti karşılığında bağımsız çalışan birine ödeme yapacaksınız, ödeme sırasında, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen oranda kesinti yapar ve bunu o kişi adına vergi dairesine siz yatırırsanız bu gelir vergisi stopajı olarak adlandırılır. 

Stopaj Kimlere Kesilir? 

Stopaj vergisine tabi tutulan gelirler şunlardır:

  • Kira ödemeleri 
  • Çalışana/personele yapılan maaş ödemeleri 
  • Kâr payları 
  • Mevduat faizleri 
  • Serbest meslek ödemeleri 
  • Gider pusulaları

vergisi beyannamesinde beyan edilen kira geliri üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ama konut olarak kiralanan yerlerde vergi stopajı uygulanmaz.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen gelir vergisi gelirin ilgili olduğu yılı takip eden mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksit olarak ödenir.