ZIP

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mehmet Emin BİRPINAR - Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Birpınar, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında profesör unvanını alan Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. 2003’te İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olan Birpınar, 2011’de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev üstlendi. Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı’nda 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçildi. 9 Nisan 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere baş müzakereci olarak görevlendirildi. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği ( AR ) , İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Abdullah Erdem CANTİMUR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kütahya İdari Bilimler YO. İşletme Bölümü’nden mezun olan Cantimur, İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Ocak 1980-Kasım 2002 yılları arasında Serbest Mali Müşavirlik yaptı. Eylül 1982-Eylül 1986 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Kütahya İBYO İşletme’de, 1996 Nisan ile Kasım 2002 yılları arasında Kütahya SM Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Ocak 2013-Nisan 2014 yılları arasında THK Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme’de, Eylül 2001- Ekim 2002 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Simav MYO’da öğretim görevlisi olarak; Mali Tablolar Analizi, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Bilgisayar ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları derslerine girdi. Kasım 2002-Temmuz 2007 yılları arasında 22.Dönem Kütahya Milletvekilliği yaptı. Yine aynı tarih aralığında Halkbank, Ziraat Bankası, İller Bankası KİT Alt Komisyon Başkan Vekilliği ve Kit Komisyonu Sözcülüğünü yürüttü. Ekim 2007’den bu yana yeminli mali müşavirlik, Mayıs 2013’ten bu yana ise bağımsız denetçilik görevini sürdürmektedir. Mayıs 2012-Eylül 2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Erdem Cantimur, Ağustos 2014-Haziran 2016 arasında Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2016-Eylül 2018 arasında Tasfiye Halinde Emlak Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Ağustos 2019 arasında Türkiye Emlak Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.  3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Mehmet Ali KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Kahraman, ODTÜ’de planlama konusunda yüksek lisans yaptı. 1997’de TOKİ’de Uzman olarak göreve başlayan Kahraman, Başkan Danışmanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kahraman, 2009-2011 yılları arasında TOBAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014 yılları arasında Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Bakanlık Müşavirliği, Çankaya Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapan Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Mehmet Nuri YAZICI - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1974 yılında mezun olan Yazıcı, 1978 yılında D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş’de göreve başladı. 1986-1990 yılları arasında Atlas Kollektif Şirketi’nde yönetici olarak görev yapan Yazıcı, 1990-1991 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Brüksel Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1991-1994 yılları arasında Denizatı Turizm İşletmeciliği Ltd. Şti’de yönetici ortak, 1994-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Meclisi Üyesi ve Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 2009-2013 yılları arasında Yazıcılar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2015 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

19 Haziran 2019 itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.

Prof. Dr. Murat BALCI - Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Balcı, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı enstitüden doktora derecesi aldı. 2009-2013 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında üniversiteler arası kuruldan “doçentlik” unvanı aldı. 2014 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004 yılından bu yana BATU HUKUK Avukatlık-Danışmanlık ofisinin kurucu ve yöneticisi olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2021 yılında “Londra, Frankfurt Finans Merkezleri Karşılaştırmalı İstanbul Finans Merkezi” tezini tamamlayarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. Bankacılık Hukuku alanında "Gerekçeli, İçtihatlı Bankacılık Kanunu ve İlgili Mevzuat” , “Sermaye Piyasası  Kanunu Şerhi" ve “Bankacılıkta Temel Kavram ve Kurumlar” eserleri bulunan Balcı, 2019 yılı itibarıyla Profesörlük unvanını almıştır. 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Mustafa GÜLEN - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gülen, 1994 yılında Kuveyt Türk Evkaf ve Finans Kurumu’nda göreve başladı, 1999 yılında Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü’nde Şef olarak görevine devam etti. 2000-2005 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında Bireysel Değerlendirme ve Tahsis Müdürlüğü’nde Kurucu Müdür, 2009-2012 yılları arasında Kredi İzleme ve Tahsilat Müdürlüğü’nde Müdür, 2012-2013 yılları arasında Tahsilatlar Müdürlüğü’nde Müdür olarak görev aldı.

2013 yılından itibaren Kurumsal Yönetim ve Finansal Danışmanlık hizmetleri veren Gülen, 26 Haziran 2020 tarihinden itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nevzat BAYRAKTAR - Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. Kariyerine 1995 yılında Esbank’ta Dış İşlemler bölümünde başladı. 1996 yılı itibarıyla Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak görev üstlenen Bayraktar, 2003 yılında Merkez Şube İkinci Müdürü, 2010 yılında ise Merkez Şube Müdürü olarak atandı. 2017 yılı Ocak ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Bayraktar, Kurumsal, Ticari ve Bireysel Satış Müdürlükleri ile Bölge Müdürlükleri ve Şubelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bayraktar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçi belgelerine de sahiptir.

11.02.2020 tarihi itibarıyla Emlak Katılım Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.