ZIP

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, Kefalet Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak,  poliçede belirtilen lehtara teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.
Sözleşme çerçevesinde üstlenilen yükümlülük uyarınca kefalet rizikosunun gerçekleşmesi durumunda  ilgili lehtar veya lehtarlara ödeme yapma garantisi  vermektedir.

Kefalet Sigortası Genel Şartlarında tanımlı teminat türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz ;
 
 1. Avans Ödeme Teminatı

 2. İmalat / Bakım / Onarım Teminatı

 3. Emniyet Suistimal Teminatı

 4. Gümrük ve Mahkeme Teminatı

 5. İhaleye Katılım (Geçici Teminat ) Teminatı

 6. Ödeme Teminatı

 7. Performans Teminatı

 8. Sözleşme Teminatı

 9. Kamu İhaleleri Teminatı

 10. Kamu Alacakları Teminatı

 11. Lisanslı Depoculuk Teminatı
 
Hazine Müşteşarlığı tarafından 01.02.2014 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları ‘na aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz
https://tsb.org.tr/media/attachments/Kefalet_Sigortası_Genel_Sartları.pdf
 
Detaylı bilgi almak ve bu sigortadan yararlanmak için Emlak Katılım Şubelerine başvurabilirsiniz.