ZIP

Gençliğin BES’i

Gençliğin BES’i Bireysel Emeklilik Planı

Küçük birikimlerle geleceği için güçlü bir adım atmak isteyen 18-26 yaş arasındaki tüm gençler Gençliğin BES’i emeklilik planından faizsiz fon alternatifleri ile faydalanabilir.

Bu Plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 50 TL’dir.

Bu plan kapsamında Yönetim Gider Kesinti yapılmamaktadır

Sistemde 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Kesinti üst limiti hesaplanırken; Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %1,5’ine Karşılık Gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır.