ZIP

18 Yaş Altı BES

18 Yaş Altı BES:

4632 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik sonucunda, bireysel emeklilik sistemine, fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin de dahil olması imkânı tanınmış olup; 18 yaşından küçükler sözleşmede ‘’katılımcı’’ sıfatıyla taraf olabilecektir.

Bu Plan kapsamında asgari katkı payı tutarı 150 TL’dir

Plan kapsamında sisteme giriş anında giriş aidatı alınmamaktadır.

Bu plan kapsamında Yönetim Gider Kesintisi alınmamaktadır.

 

Çocuğun fiil ehliyetini kazanmasından önce yasal temsilci veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından gerçekleştirilen işlemler hukuki geçerliliğini koruyacaktır.

Çocuk fiil ehliyetini kazandıktan sonra, sözleşmeden doğan hakların kullanımı doğrudan katılımcı çocuğa ait olacak ve yasal temsilcinin işlem yapma yetkisi sonlandırılacaktır

Çocukların dahil olduğu emeklilik sözleşmeleri için asgari sistemde kalma süresi ve emekli olma yaşında bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yapılan değişiklikle bir ailenin çocuk dahil her bir üyesi için oluşturulan sözleşmelerde bireyler ayrı ayrı %25 devlet katkısı avantajından yararlanılabilecektir. Mevcutta yer alan hakkediş süreleri geçerlidir.

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verme süresi boyunca, katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için Aylık Brüt Asgari Ücretin %3‘ünün on ikide biri tutarında ara verme kesintisi yapılır.

Sistemde 5 yılını dolduran sözleşmeler için herhangi bir çıkışa ertelenmiş giriş aidatı alınmamaktadır. 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için ise; her yıl için Aylık Brüt Asgari Ücretin %6’sına karşılık gelen tutar dikkate alınır.